Námi provedené práce


Překládka prejzové krytiny

Střecha nad portálem kostela Panny Marie Sněžné, Praha 1
Střecha severní lodi kostela Panny Marie Boží před Týnem, Praha 1
Kuželová střecha věže Mihulka, Pražský hrad
Střecha Jilská č. 20, Praha 1 (materiál Bohunice s napojením na Antico) – soukromý objekt

Hlavní správa prejzové krytiny

Románský kostel sv. Vavřince, Černovičky
Šternberský palác, Hradčanské nám. 15, Praha 1
Panský dům Barchuvek, Nový Bydžov (soukromý objekt)

Položení prejzové krytiny na kamenných kopulích

Barokní rotunda Kaple nalezení sv. Kříže, Stodůlky, Praha 5
Barokní rotunda Kaple sv. Barbory, Praha 2
Barokní hřbitovní kaple, Únětice
Barokní rotunda kaple Nejsvatější trojice, Praha 6
Barokní hřbitovní kaple sv. Lazara, Praha 6

Položení prejzové krytiny na barokních branách

Františkánský klášter, Hájek
Kochánky č. 10 (soukromý objekt)

Zastřešení novou prejzovou krytinou

Gotický kostel Panny Marie Sněžné, Praha 1
Kramářova vila, objekt c, Praha 1
Románská kostel sv. Jakuba Většího, Stříbrná Skalice
Barokní kostel sv. Bartoloměje, Praha 1
Melantrichova 15, Praha 1 (soukromý objekt)
Hradčanské nám. 15, Praha 1 (soukromý objekt)
Myslíkova 31, Praha 2 (soukromý objekt)
Pohořelec 19, Praha  1 (Staropražský prejz) – soukromý objekt

Zastřešení z tašek Bobrovek

Zámek Dřevíč – hospodářská budova, Nižbor (soukromý objekt)
Španělská rezidence, Praha 6
Úvoz č. 22, Praha 1 (soukromý objekt)

Zastřešení vláknocementovou krytinou

Kostel sv. Václava, Vinohradský hřbitov, Praha 2
Rašínovo nábř. 97, Praha 2 (soukromý objekt)
Sídliště Hvězda, Petřiny, Praha 6
Haštalská ul. 31, Praha 1

Zastřešení z přírodní břidlice

Vodárna, Přerov nad Labem
Rodinný dům, Koloděje
Rodinný dům, Vlašská 27, Praha 1
Vyspravení – Chrám sv. Víta, Praha 1
Vyspravení a přeložení – kostel sv. Klimenta, Praha 1
Vyspravení a přeložení – kostel sv. Vavřince, Veliká Ves